Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK182P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Pernink
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2011 16:26
Předkladatel: Mě Ú Ostrov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK182P_stanoviskoNavrhZadani.doc (111 kB) - 21.12.2011 14:54:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK182P_stanoviskoNavrh1.doc (111 kB) - 21.12.2011 16:26:45
Důvody ukončení posuzování: