Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK185P
Název koncepce: Územní plán Velký Luh
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Vyjádření/Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2017 14:19
Předkladatel: Městský úřad Cheb, odbor stavební, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
IČO předkladatele: 00253979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: KVK185P_navrhZadani.zip (1962 kB) - 19.01.2017 14:19:44
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK185P_stanoviskoNavrhZadani.doc (61 kB) - 21.12.2011 16:47:49
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: