Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK196P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Karlovy Vary
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2017 13:20
Předkladatel: MMKV
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: MMVK
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK196P_stanoviskoNavrhZadani.doc (56 kB) - 22.12.2011 10:35:28
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Musiol Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK196P_stanoviskoNavrh1.doc (55 kB) - 08.11.2017 13:20:39
Text stanoviska k návrhu (2): KVK196P_stanoviskoNavrh2.doc (73 kB) - 08.11.2017 13:20:39
Důvody ukončení posuzování: