Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK206P
Název koncepce: Návrh Územního plánu Svatava
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2013 11:44
Předkladatel: Městský úřad Sokolov
IČO předkladatele: 00259586
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: KVK206P_navrhZadani.doc (59 kB) - 18.04.2013 11:44:12
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK206P_stanoviskoNavrhZadani.doc (59 kB) - 18.04.2013 11:44:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK206P_stanoviskoNavrh1.doc (59 kB) - 22.12.2011 11:23:52
Důvody ukončení posuzování: