Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: KVK215P
Název koncepce: Územní plán Ostrov – úprava původního ÚPM Ostrov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2013 13:47
Předkladatel: Městský úřad Ostrov
IČO předkladatele: 00254843
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK215P_stanoviskoNavrhZadani.doc (48 kB) - 18.04.2013 13:47:22
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): KVK215P_stanoviskoNavrh1.doc (57 kB) - 26.10.2012 11:19:23
Důvody ukončení posuzování: