Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK001U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Zahrádky, okr. Česká Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2011 12:07
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa, Odbor rozvoje města, Nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
IČO předkladatele: 00260428
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK001U_zjistovaci.doc (44 kB) - 17.08.2004 09:36:25
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Text stanoviska: LBK001U_zaverStan.pdf (1043 kB) - 16.05.2011 12:07:58
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: