Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK003S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování Pulečný v uplynulém období (12/2011 -07/2019 - Změna č. 1 ÚP Pulečný
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2020 14:35
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 20.09.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: LBK003S_navrh_textNavrhu.pdf (369 kB) - 03.10.2019 10:40:04
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: LBK003S_navrh_textStanoviska.zip (534 kB) - 05.02.2020 14:35:20
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: