Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK003U
Název koncepce: Návrh zadání 11. změny územního plánu města Liberec a návrhu zadání 1. změny územního plánu obce Stráž nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2015 13:07
Předkladatel: Magistrát města Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK003U_zjistovaci.doc (44 kB) - 17.08.2004 10:39:47
Posuzovatel: Anděl Petr, Doc. RNDr., CSc.
Text stanoviska: LBK003U_zaverStan.doc (45 kB) - 22.04.2015 13:05:23
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: