Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK004S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Skuhrov - Zadání 2. změny ÚP Skuhrov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2020 14:42
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Železný brod
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 14.02.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: LBK004S_navrh_textNavrhu.pdf (343 kB) - 03.10.2019 10:42:51
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: LBK004S_navrh_textStanoviska.zip (525 kB) - 20.02.2020 14:42:19
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: