Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK006K
Název koncepce: Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2014 14:06
Předkladatel: Statutární město Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Datum zveřejnění: 16.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: LBK006K_oznameni.pdf (2735 kB) - 16.05.2014 13:07:34
Informace o oznámení: LBK006K_infOznam.docx (57 kB) - 16.05.2014 13:26:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK006K_infZjistovaci.pdf (141 kB) - 24.06.2014 14:06:58
Závěr zjišťovacího řízení: LBK006K_zjistovaci.pdf (141 kB) - 24.06.2014 14:05:25
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: