Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK007S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Pěnčín - Zadání 1. změny
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2020 08:32
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Železný Brod
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 19.02.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: LBK007S_navrh_textNavrhu.pdf (507 kB) - 21.02.2020 08:32:36
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: LBK007S_navrh_textStanoviska.pdf (702 kB) - 21.02.2020 08:31:35
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: