Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK008F
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Hodkovice nad Mohelkou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2020 14:43
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.04.2013
Předkladatel: Magistrát města Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: LBK008F_zadani.pdf (110 kB) - 11.07.2013 08:18:44
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.05.2013
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK008F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (848 kB) - 19.10.2020 14:43:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: