Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK010K
Název koncepce: Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2021 13:00
Předkladatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 1
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 04.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2021
Text oznámení: LBK010K_oznameni.zip (2216047 kB) - 15.10.2021 12:20:35
Informace o oznámení: LBK010K_infOznam.pdf (385 kB) - 04.10.2021 13:01:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK010K_infZjistovaci.pdf (711 kB) - 11.11.2021 13:00:59
Závěr zjišťovacího řízení: LBK010K_zjistovaci.pdf (711 kB) - 11.11.2021 13:00:59
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vedle obcí Libereckého kraje je koncepcí dotčena také obec Dolní Branná v Královéhradeckém kraji.