Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK013K
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Peřimov - zadání Změny č. 2 ÚP Peřimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2022 12:16
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: