Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK014K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2022 13:01
Předkladatel: Město Turnov
IČO předkladatele: 00276227
Datum zveřejnění: 12.09.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 03.10.2022
Text oznámení: LBK014K_oznameni.zip (15619 kB) - 12.09.2022 13:01:25
Informace o oznámení: LBK014K_infOznam.pdf (396 kB) - 12.09.2022 13:01:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: