Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK015F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Provodín
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2020 14:24
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 21.05.2013
Předkladatel: Obecní úřad Provodín
IČO předkladatele: 00524760
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 19.06.2013
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: LBK015F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.zip (1618 kB) - 19.10.2020 14:24:22
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: