Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK015K
Název koncepce: Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2023 10:01
Předkladatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 16.03.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2023
Text oznámení: LBK015K_oznameni.zip (2229 kB) - 16.03.2023 13:11:02
Informace o oznámení: LBK015K_infOznam.pdf (552 kB) - 16.03.2023 13:11:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK015K_infZjistovaci.pdf (616 kB) - 18.04.2023 10:01:24
Závěr zjišťovacího řízení: LBK015K_zjistovaci.pdf (616 kB) - 18.04.2023 10:01:24
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: