Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK016U
Název koncepce: Návrh zadání 1. změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Horní Řasnice ( okres Liberec)
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2015 10:15
Předkladatel: Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK016U_zjistovaci.doc (37 kB) - 16.11.2004 12:36:02
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: LBK016U_duvodyUkonceni.doc (34 kB) - 24.04.2015 10:15:48