Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK019U
Název koncepce: Návrh zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Tanvald
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2015 10:42
Předkladatel: Městský úřad Tanvald
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK019U_zjistovaci.doc (44 kB) - 07.12.2004 09:26:38
Posuzovatel: Martinovský Václav Ing.
Text stanoviska: LBK019U_zaverStan.doc (94 kB) - 23.04.2015 10:42:34
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: