Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK031U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Poniklá
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2015 09:53
Předkladatel: Obecní úřad Poniklá
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK031U_zjistovaci.doc (36 kB) - 27.04.2005 14:59:45
Posuzovatel: Plachý Vladimír Ing.
Text stanoviska: LBK031U_zaverStan.rtf (50 kB) - 27.04.2015 09:53:29
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: