Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK058U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Všeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2016 08:37
Předkladatel: Obecní úřad Všeň
IČ předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK058U_zjistovaci.doc (40 kB) - 12.04.2016 08:37:27
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: