Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK064F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Čistá u Horek - změna č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2020 14:39
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 09.10.2014
Předkladatel: Městský úřad Jilemnice
IČO předkladatele: 00275808
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 11.11.2014
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK064F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.zip (210 kB) - 19.10.2020 14:39:22
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: