Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK064U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Turnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2016 08:41
Předkladatel: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města
IČ předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK064U_zjistovaci.doc (33 kB) - 12.04.2016 08:41:39
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: