Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK070P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Jestřebí
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2009 15:06
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK070P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 13.05.2008 13:47:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Nesouhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK070P_stanoviskoKoncept.rtf (1084 kB) - 01.06.2009 15:06:15
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: