Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK077P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Lázně Libverda
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2018 08:00
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK077P_stanoviskoNavrhZadani.doc (98 kB) - 09.06.2008 12:40:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: LBK077P_duvodyUkonceni.doc (99 kB) - 10.04.2018 08:00:08