Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK119F
Název koncepce: Návrh Zadání změny č. 1 územního plánu Syřenov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2018 17:18
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.02.2016
Předkladatel: Městský úřad SEmily
IČO předkladatele: 00276111
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK119F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (118 kB) - 18.04.2016 15:56:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): LBK119F_navrh.zip (587 kB) - 06.03.2018 17:04:38
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK119F_vyhodnoceni.pdf (2247 kB) - 06.03.2018 14:51:08
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.06.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK119F_stanoviskoSEA.pdf (383 kB) - 19.06.2017 13:26:35
Datum veřejného projednání: 14.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 13.04.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: LBK119F_infoVP.pdf (516 kB) - 06.03.2018 17:18:21