Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK124P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Příšovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2011 15:44
Předkladatel: Obecní úřad Příšovice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK124P_stanoviskoNavrhZadani.doc (90 kB) - 27.01.2009 09:26:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK124P_stanoviskoKoncept.pdf (1212 kB) - 02.05.2011 15:44:40
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: