Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK130P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Jilemnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2010 07:45
Předkladatel: Městský úřad Jilemnice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK130P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 29.04.2009 09:17:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK130P_stanoviskoKoncept.pdf (328 kB) - 04.02.2010 07:45:37
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: