Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK146F
Název koncepce: Návrh Zadání 88. změny územního plánu města Liberec
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2018 14:59
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.09.2016
Předkladatel: Magistrát města Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: LBK146F_zadani.pdf (1528 kB) - 07.03.2018 14:59:05
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 29.09.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK146F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (119 kB) - 29.09.2016 13:15:53
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Toniková Zuzana Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): LBK146F_navrh.zip (199 kB) - 06.03.2018 17:41:33
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK146F_vyhodnoceni.pdf (2072 kB) - 06.03.2018 17:41:33
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK146F_stanoviskoSEA.pdf (470 kB) - 25.10.2017 09:05:36
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: