Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK204P
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Brniště
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2012 09:12
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele: 00260428
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK204P_stanoviskoNavrhZadani.doc (105 kB) - 11.08.2010 14:33:14
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK204P_stanoviskoNavrh1.pdf (137 kB) - 18.07.2012 09:12:57
Důvody ukončení posuzování: