Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK212P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Vítkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2014 09:47
Předkladatel: Městský úřad Jilemnice
IČO předkladatele: 00275808
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK212P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 11.08.2010 15:43:37
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK212P_stanoviskoNavrh1.pdf (154 kB) - 27.02.2014 09:47:56
Důvody ukončení posuzování: