Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK224P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2012 13:28
Předkladatel: Městský úřad Jablonec nad Nisou
IČO předkladatele: 00262340
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK224P_stanoviskoNavrhZadani.doc (96 kB) - 11.08.2010 16:29:33
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK224P_stanoviskoKoncept.pdf (4347 kB) - 04.01.2012 13:28:07
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: