Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK238F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Harrachov - změna č. 1 ÚP Harrachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2019 10:14
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 27.02.2019
Předkladatel: Městský úřad Tanvald
IČ předkladatele: 00262587
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: LBK238F_zprava.zip (11185 kB) - 26.04.2019 10:14:08
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 27.03.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK238F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.zip (536 kB) - 26.04.2019 10:02:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: