Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK264P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Janův Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2018 14:44
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: LBK264P_navrhZadani.doc (106 kB) - 16.11.2011 09:53:48
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK264P_stanoviskoNavrhZadani.doc (106 kB) - 16.11.2011 09:55:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: LBK264P_duvodyUkonceni.doc (79 kB) - 09.04.2018 14:44:17