Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK001F
Název koncepce: Územní plán Bystřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2016 10:38
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.01.2013
Předkladatel: Městský úřad Třinec
IČO předkladatele: 00297313
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK001F_zadani.DOC (133 kB) - 28.01.2013 14:26:53
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 18.01.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK001F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (133 kB) - 28.01.2013 14:46:34
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2014
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): MSK001F_navrh.pdf (3368 kB) - 24.10.2016 10:38:54
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK001F_vyhodnoceni.pdf (708 kB) - 23.09.2015 14:42:46
Text Hodnocení Natura 2000: MSK001F_Natura.pdf (2846 kB) - 24.10.2016 10:38:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.09.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK001F_stanoviskoSEA.rtf (354 kB) - 23.09.2015 14:43:44
Datum veřejného projednání: 06.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.01.2016
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 23.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2016
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: