Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK003P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kopřivnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2008 10:08
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK003P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (144 kB) - 09.10.2007 09:53:22
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): MSK003P_stanoviskoNavrh1.DOC (89 kB) - 02.12.2008 10:08:00
Důvody ukončení posuzování: