Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK008K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 - 2022
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2008 14:13
Předkladatel: město Kopřivnice
IČO předkladatele: 00298077
Datum zveřejnění: 03.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MSK008K_oznameni.doc (530 kB) - 03.12.2007 13:08:07
Informace o oznámení: MSK008K_infOznam.doc (125 kB) - 03.12.2007 13:10:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK008K_zjistovaci.DOC (133 kB) - 15.01.2008 14:13:45
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: