Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK010S
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 ÚP Petřvaldu
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 09:43
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Orlová
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 28.03.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: MSK010S_navrh_textNavrhu.pdf (246 kB) - 19.11.2019 09:43:03
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: MSK010S_navrh_textStanoviska.pdf (574 kB) - 19.11.2019 09:43:03
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: