Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK012P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Dolní Lutyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:42
Předkladatel: Městský úřad Orlová
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK012P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (145 kB) - 09.10.2007 10:13:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK012P_stanoviskoNavrh1.DOC (120 kB) - 11.02.2010 09:42:13
Důvody ukončení posuzování: