Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK013K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2008 09:58
Předkladatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná
IČO předkladatele: 00297534
Datum zveřejnění: 01.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MSK013K_oznameni.pdf (2059 kB) - 01.09.2008 16:53:20
Informace o oznámení: MSK013K_infOznam.rtf (275 kB) - 01.09.2008 14:32:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK013K_zjistovaci.rtf (294 kB) - 10.10.2008 09:58:25
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: