Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK014K
Název koncepce: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 - 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2008 10:01
Předkladatel: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14, Orlová - Lutyně
IČO předkladatele: 00297577
Datum zveřejnění: 04.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MSK014K_oznameni.doc (1080 kB) - 04.09.2008 11:05:05
Informace o oznámení: MSK014K_infOznam.rtf (273 kB) - 04.09.2008 11:05:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK014K_zjistovaci.rtf (285 kB) - 10.10.2008 10:01:34
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: