Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK020K
Název koncepce: Integrovaný plán mobility Ostrava
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2017 13:41
Předkladatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ předkladatele: 00845451
Datum zveřejnění: 26.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2017
Text oznámení: MSK020K_oznameni.pdf (2211 kB) - 26.01.2017 10:19:34
Informace o oznámení: MSK020K_infOznam.pdf (770 kB) - 26.01.2017 10:19:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK020K_infZjistovaci.pdf (1688 kB) - 01.03.2017 13:41:58
Závěr zjišťovacího řízení: MSK020K_zjistovaci.zip (6487 kB) - 01.03.2017 13:41:39
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: