Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK022K
Název koncepce: Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Mon Jul 09 11:42:01 CEST 2018
Předkladatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec
IČ předkladatele: 00297755
Datum zveřejnění: Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: MSK022K_oznameni.zip (7229 kB) - 01.06.2018 10:38:57
Informace o oznámení: MSK022K_infOznam.pdf (276 kB) - 01.06.2018 10:38:57
Závěr zjišťovacího řízení: MSK022K_zjistovaci.zip (1376 kB) - 09.07.2018 11:42:01
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: termín pro vyjádření upraven v souladu se správním řádem