Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK022K
Název koncepce: Program rozvoje města Bílovec na období 2018 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2018 11:42
Předkladatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec
IČO předkladatele: 00297755
Datum zveřejnění: 04.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 25.06.2018
Text oznámení: MSK022K_oznameni.zip (7229 kB) - 01.06.2018 10:38:57
Informace o oznámení: MSK022K_infOznam.pdf (276 kB) - 01.06.2018 10:38:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK022K_infZjistovaci.pdf (619 kB) - 09.07.2018 11:42:01
Závěr zjišťovacího řízení: MSK022K_zjistovaci.zip (1376 kB) - 09.07.2018 11:42:01
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: termín pro vyjádření upraven v souladu se správním řádem