Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK025P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Andělská Hora změna č. 3
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2010 09:31
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK025P_stanoviskoNavrhZadani.doc (49 kB) - 09.10.2007 10:43:55
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK025P_stanoviskoKoncept.DOC (123 kB) - 21.05.2010 09:31:29
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: