Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK026K
Název koncepce: Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.05.2020 13:13
Předkladatel: Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
IČO předkladatele: 00300063
Datum zveřejnění: 28.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2020
Text oznámení: MSK026K_oznameni.zip (10919 kB) - 28.04.2020 12:27:54
Informace o oznámení: MSK026K_infOznam.pdf (354 kB) - 28.04.2020 12:27:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK026K_infZjistovaci.zip (1133 kB) - 26.05.2020 13:13:25
Závěr zjišťovacího řízení: MSK026K_zjistovaci.pdf (342 kB) - 26.05.2020 13:13:25
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: