Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK028K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek - CZ08A: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2020 10:29
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 13.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.08.2020
Text oznámení: MSK028K_oznameni.zip (35147 kB) - 13.07.2020 14:27:17
Informace o oznámení: MSK028K_infOznam.pdf (298 kB) - 13.07.2020 14:27:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK028K_infZjistovaci.pdf (380 kB) - 28.08.2020 10:27:00
Závěr zjišťovacího řízení: MSK028K_zjistovaci.zip (4555 kB) - 28.08.2020 10:29:45
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: