Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK030K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2020 14:44
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 15.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2020
Text oznámení: MSK030K_oznameni.pdf (21927 kB) - 15.10.2020 13:52:08
Informace o oznámení: MSK030K_infOznam.pdf (300 kB) - 15.10.2020 13:52:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK030K_infZjistovaci.zip (1319 kB) - 20.11.2020 14:44:19
Závěr zjišťovacího řízení: MSK030K_zjistovaci.zip (1319 kB) - 20.11.2020 14:44:19
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: