Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK032K
Název koncepce: Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2022 10:27
Předkladatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
IČO předkladatele: 00297534
Datum zveřejnění: 15.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 04.04.2022
Text oznámení: MSK032K_oznameni.zip (11617 kB) - 14.03.2022 10:52:15
Informace o oznámení: MSK032K_infOznam.pdf (291 kB) - 14.03.2022 10:52:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK032K_infZjistovaci.pdf (374 kB) - 14.04.2022 10:27:20
Závěr zjišťovacího řízení: MSK032K_zjistovaci.pdf (374 kB) - 14.04.2022 10:27:20
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: