Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK033F
Název koncepce: Územní plán Dětmarovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2010 16:13
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.06.2010
Předkladatel: Obecní úřad Dětmarovice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.07.2010
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK033F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.rtf (296 kB) - 14.07.2010 16:13:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 13.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2012
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK033F_vyhodnoceni.pdf (5229 kB) - 29.01.2014 16:16:28
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.05.2013
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK033F_stanoviskoSEA.rtf (291 kB) - 29.01.2014 16:17:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: